Een nieuwe vereniging van journalisten

Vrije journalisten om precies te zijn.

 

Een nieuwe vereniging van journalisten:

VRIJE journalisten om precies te zijn

En met dat woord ‘VRIJE’ geven wij als leden van de Verenigde Vrije Journalisten ook direct aan, waarom deze vereniging in onze ogen opgericht diende te worden. Wij merken als vrije journalisten namelijk te vaak dat een groot deel van de huidige journalistiek, uitgevoerd voor grote commerciële bedrijven, niet meer journalistiek neutraal wordt bedreven. Te vaak zien wij bepaalde journalistieke berichtgeving over bepaalde onderwerpen, volledig van slechts één kant de zaak behandelen. En daarmee wordt een volledig scheef beeld gepresenteerd als ‘nieuws’ of als ‘artikel’.

Zelfs grote onafhankelijk geachte organisaties, zoals het NOS-journaal, vallen ten prooi aan deze ‘gekleurde’ journalistieke berichtgeving. Volgens ons komt dat niet, omdat de aldaar werkende journalisten incapabel zouden zijn om neutraal en eerlijk nieuws te brengen. Naar onze mening is de oorzaak hiervan dat een groot deel van de huidige journalistiek met handen en voeten is gebonden, en dus principieel niet meer 'vrij' is.

Dit wordt veroorzaakt door het beleid dat hun werkgevers willen uitvoeren om het bedrijfsbelang te dienen. Een beleid dat steeds vaker haaks staat op datgene, wat journalistiek neutraal verslagen dient te worden. Een bedrijf dat nieuwsmedia commercieel exploiteert, heeft immers ook haar commerciële belangen, die geschaad (zouden) kunnen worden door de gepresenteerde journalistieke berichtgeving.

Een journalist (m/v) is een gewoon mens van vlees en bloed en heeft dus ook zijn menselijke rol in onze maatschappij.  Dat betekent dat hij vaak een gezin heeft, een huis en hypotheek en daarvoor een inkomen moet verdienen. Daarmee geeft hij feitelijk en fundamenteel, zijn journalistieke onafhankelijkheid (voor een deel) op, door als werknemer bij een mediabedrijf ‘loon naar werken’ te ontvangen. En daarmee wordt diens volledige journalistieke vrijheid fundamenteel geweld aangedaan. Overeenkomstig het gezegde: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

Wie zijn dan wél VRIJE journalisten? Wij als leden van de nieuwe Vereniging van Vrije Journalisten hebben geen enkele binding met een werkgever, zijn onafhankelijk van datgene wat onze journalistieke berichtgeving financieel oplevert.  Daarentegen voelen we de noodzaak de onderbelichte kanten van bepaalde actuele zaken en dieper liggende onderwerpen, wél te belichten. Er ontstaat daardoor vaak een volledig ander beeld over de zaak, dan het beeld dat via de officiële kanalen tot stand komt. Wordt dit door deze kanalen dan met opzet gedaan? Dat is een uiterst actueel vraagstuk, zo merken wij. Wanneer de politiek al in staat is neutraal geachte nieuwskanalen voor het bereiken van hun doelen in te zetten, dan is er principieel geen sprake meer van het dienen van het belang van de burger. We spreken dan feitelijk zelfs over een gemaskerd stuk propaganda.

Wij zijn als VRIJE journalisten niet afhankelijk van een inkomen via onze nieuwskanalen. Naast het dagelijkse werk wat we verrichten om een inkomen te genereren, werkt het allergrootste deel van onze aangesloten journalisten op volledig onbezoldigde en vrijwillige basis aan onpartijdige en volledige nieuwsgaring en dito berichtgeving. En het verenigen van deze journalisten onderling, is dan ook een logisch gevolg van de verdere manifestatie van de vrije journalistiek.

Ook lid worden?

Alle journalisten die zich een vrije journalist voelen, kunnen lid worden van de VVJ. Een lidmaatschap kost € 8 per maand. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VVJ, ontvangen indien gewenst een perskaart van de VVJ en kunnen gebruik maken van het ledengedeelte van deze website. De statuten kun je hier inzien.

© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
?
guide