Menu

DLM Plus

Sinds 2011 is De Lange Mars (Plus) actief als internetkrant. DLM Plus is nog altijd vrij en onafhankelijk van overheid of bedrijfsleven. De redactie wordt financieel ondersteund door de abonnees en door de boekenverkoop via Academy of Happiness aan de lezers.

Na een flitsende start met vele honderdduizenden lezers in de beginperiode daalde gestaag het aantal lezers sinds de zogenaamde sociale media begonnen te censureren.

Echter sinds de corona crisis ziet de internetkrant het aantal lezers weer stijgen. Helaas, zegt redacteur Rob Vellekoop van de krant, komt dit doordat de gebeurtenissen die we de afgelopen jaren naar voren brachten over de organisatie van de maatschappij schijnen te kloppen. De macht ligt niet bij het volk, zoals we in menig artikel concludeerden, maar bij de machten achter de schermen die regeringen aansturen. Het bewijs hiervoor wordt iedere dag geleverd, want in meer dan 150 landen geldt een eensgezind corona regime en de massa media zijn wereldwijd al maanden lang actief met een angstcampagne.

Zeker in het huidige corona tijdperk bewijzen de vrije media, waar De Lange Mars bijhoort, hun waarde. Zonder het vrije en onafhankelijke nieuws kunnen de mensen alleen afgaan op wat de massa media (de zogenaamde corporate media) publiceren. Iedereen kan iedere dag met eigen ogen zien hoe eenzijdig deze nieuwsvoorziening is.

DLM Plus maakt trots onderdeel uit van een van `s werelds eerste verenigingen van vrije en onafhankelijke journalisten, de Nederlandse Vereniging van Vrije Journalisten.

Websites
dlmplus.nl
delangemars.nl© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
?
guide